dissabte, 30 de juny de 2012

QUÒDLIBET (IV de V)


CAP A LA SEMIPROLETARITZACIÓ?

IV

Hi ha indicis que ens puguin donar a entendre que s'està produint a Europa un procés que tendeix cap a la semiproletarització d'un important sector de població que fins ara havia estat proletaritzada? Crec que sí, tota vegada que acotem degudament el concepte de semiproletarització al nostre entorn.

Per començar, crec que hi ha tres àmbits a destacar.

Primer: l'emergència del model "quart món" a les societats occidentals. El fet que aquest fenomen s'hagi associat a l'estudi de la immigració des d'una perspectiva cultural -sovint culturalista- o ètnica, ha fet perdre de vista l'aspecte més socioeconòmic d'aquesta població com a classe social. Avui ja no és només un tema d'immigració.

Segon: la consideració del pluriempleat com a certa forma de semiproletartizació.

Tercer: progressiva substitució dels mecanismes de solidaritat orgànica per mecànica, i la utilització d'alguns mecanismes assistencials (de solidaritat orgànica) amb finalitats i pràctiques de solidaritat mecànica;
Quart: readequació de les estructures familiars i la seva reorientació cap a l'acció com a succedànies en àmbits que es consideraven consolidats de solidaritat orgànica, però que les progressives deficiències del sistema (re)situen en l'àmbit de la solidaritat mecànica. En termes de Hegel (en comptes dels de Durkheim): reducció de l'àmbit del particular (prestacions socials, estat del benestar...àmbit de la ciutadania, en definitiva) i remissió al singular (àmbit de la individualitat).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada