dilluns, 10 de juliol de 2017

De gallinas y de faroles (a vueltas con el "Procés")

El juego del «gallina» consiste en que la victoria pasa necesariamente por el desistimiento del rival; de lo contrario, nadie gana y todos pierden. Lo describe el canto XXIII de La Ilíada, que nos narra la carrera de carros en honor de Patroclo, con Diomedes y Eumelo como protagonistas. Más modernamente, el cine nos mostró a James Dean con el coche a toda velocidad compitiendo para ver quién conseguía frenar deteniéndose más cerca del abismo que hacía las veces de meta.
Una variante particular la tendríamos en «Juegos de guerra», donde el ordenador que iba a iniciar la guerra nuclear acaba deteniéndola in extremis cuando le introducen en el programa el juego del tres en raya, y «entiende» que nadie iba a vencer. En este caso nadie le llamó gallina porque se trataba de un superordenador, pero en la versión humana, para que haya vencedor se requiere de un gallina, de algún cobarde que se arrugue en el último momento permitiendo la victoria del «héroe», del valiente. De lo contrario, o todos los coches acaban despeñándose por el precipicio –con sus ocupantes dentro-, o todos los carros chocan entre sí y se acaba la carrera, o, en fin, la humanidad se autoaniquila en una guerra nuclear.
(...)
 
El artículo completo, aquí.

dimarts, 13 de juny de 2017

De los reyes godos a juego de tronos

Vaya por delante que nunca tuve que memorizar la lista de los reyes godos. Lo confieso. Sí empollé las tablas de multiplicar hasta la del nueve, las preposiciones, las conjunciones, las conjugaciones verbales –irregulares incluidos-, los sistemas cristalográficos,  las declinaciones latinas y un sinfín de fórmulas -matemáticas, físicas químicas-… pero los reyes godos, no. Tal vez alguien podría aducir que haya olvidado que me obligaran a memorizar tan regia lista -aquello de la memoria selectiva…- Pero no. Y refuerza tal convicción que conozca a nadie que recuerde haber tenido que memorizarla, tampoco de generaciones anteriores a la mía. De modo que será sin duda una anécdota elevada a la categoría de ejemplo convertida luego en leyenda urbana.
O una posverdad, que diríamos hoy (...)

El artículo completo aquí

dimecres, 7 de juny de 2017

Educació en competències i frau social (Diari de Girona)Se’ns anuncia un canvi de paradigma educatiu a Catalunya: APB (aprenentatge basat en projectes), que substituirà les «assignatures» que es basaven en una anacrònica compartimentació del coneixement en especialitats; aplicació de les TIC i la societat de la informació, o del «coneixement»; reconversió del docent en orientador, coach i «facilitador»... i educació en competències, en comptes de transmissió de continguts. Tot un nou ordre educatiu, del qual l’educació en competències n’és una de les «innovacions» estrella. Però que és exactament això de l’educació en competències?

Els constructors de les canoes amb què els pobles polinesis van difondre’s per tot el Pacífic no van necessitar saber física per construir-les, i ben cert que flotaven. Disposaven d’una destresa apresa que actualment en diríem un saber competencial. Si aquest és el model que es vol implantar, el primer que caldria dir és que no és pas tan nou.

Construir una barca segons la tècnica apresa al llarg d’un procés assaig-error, és un saber «com» fer quelcom que no requereix necessàriament conèixer «què» fa que l’objecte resultant floti efectivament sobre l’aigua. Si li preguntéssim al nostre constructor de canoes «per què» flota la seva embarcació, ens respondria que «perquè» s’ha construït seguint el procediment adequat que ell coneix. Una resposta pròpia encara d’un pensament màgic que barra el pas a qualsevol ulterior explicació racional. Igual que, posem pel cas, la dansa de la pluja ha de seguir amb tota precisió un minuciós ritual per tal que tingui els efectes desitjats. I si no es fa exactament com s'ha de fer, doncs no plourà (i si es fa bé tampoc, és clar, però aquesta seria una altra història).

La destresa del constructor de barques és, certament, un saber competencial: sap «com» fer-les, però no sap «què» fa que flotin. Sap simplement que fent-ho d’aquella manera, la barca flota.  Si en canvi, coneixem el Principi d’Arquimedes, potser no sabrem construir barques, però sí que sabrem «per què» aquella barca flota, i un superpetrolier, o els peixos i els submarins entre dues aigües. I estarem manejant nocions teòriques –fluït, pes específic...-, que fan conceptualment possible la seva construcció -quan disposem dels recursos tecnològics al cas-, i que determinaran també els procediments que caldrà seguir i les competències necessàries que caldrà desplegar per tal que la canoa, el superpetrolier o submarí, efectivament flotin. La teoria s’erigeix doncs per damunt de la pràctica i determina les competències, que li estan subordinades.

Així doncs, quan des del Departament d’Ensenyament se’ns diu que el que cal és adquirir competències» -saber «com», eminentment pràctic- en comptes de «continguts» –teòrics-, què se’ns està dient exactament? Que l’ensenyament públic prescindirà d’Arquimedes perquè ens cal gent que sàpiga «com» fer barques sense que sàpiguen per què floten? És aquest el saber que volem per a les noves generacions?

Ja hem dit que d’innovació, res. Els sabers competencials ja existien al Paleolític. I la distinció entre «saber com» fer i saber «què» es remuntaria, com a minin, fins a Aristòtil.  En termes moderns, i salvant les distàncies, és la distinció entre tècnica i ciència: entre el nostre constructor de barques i Arquimedes. A Aristòtil, entre Tekhné i Episteme-.

L’única innovació detectable és, en tot cas, la grollera escissió en termes dicotòmics que s’introdueix en el nostre sistema educatiu entre ambdós nivells, doblement grollera per tal com, actualment, tot procediment, tota competència, ve determinada pels sabers teòrics. Per construir la barca del nostre artesà potser no feien falta, però per a un submarí o per enviar una nau a la Lluna, sí. I amb aquest enlluernament per la «innovació» se’ns està ocultant l’autèntic entrellat de tot aquest muntatge: el correlat social d’aquesta jerarquia epistemològica, que li és inherent, i una selecció d’elits per criteris no pas intel·lectuals, sinó socioeconòmics. Altrament dit: un projecte d’enginyeria social classista, regressiu i fraudulent.

Perquè, certament, un electricista no necessita conèixer els fonaments teòrics que fan possible la seva pràctica professional, però un enginyer, en canvi, sí. I si ja s’ha decidit per endavant qui haurà de ser electricista i qui enginyer, llavors, i segons aquest model, l’electricista haurà estat educat només en «competències», perquè no li cal res més, mentre que l’enginyer ho serà (també?) en els continguts que li calen. I la qüestió de fons és qui haurà de ser electricista i qui enginyer, i segons quins criteris. Si l’ensenyament públic renuncia als continguts i es limita en competències, estarà preparant exclusivament només futurs electricistes que mai no estaran en condicions de ser enginyers.
 
Així doncs, si la funció del sistema educatiu públic a partir d’ara haurà de ser educar en competències i en processos on allò que s’aprendrà serà «aprendre a aprendre» -en el supòsit que això vulgui dir alguna cosa-, el que se’ns està dient és, curt i ras, que ja s’ha decidit per endavant qui serà electricista i qui enginyer, en funció de la seva extracció social, i pel mitjà, simplement, de privar els usuaris de l’ensenyament públic d’estar mai en condicions de ser enginyers, perquè no se’ls haurà preparat per poder optar-hi; els enginyers ja els aportarà alguna altra instància. Ni més ni menys.

dimecres, 17 de maig de 2017

Competencias e incompetencias educativasLa enseñanza de competencias se nos anuncia como el paradigma educativo propio de la nueva sociedad del conocimiento y de las TIC, frente a la transmisión de contenidos alrededor de los cuales se habían estructurado tradicionalmente los sistemas educativos. Saber hacer frente a saber de contenidos, educar frente a enseñar, TIC frente a memorización, trabajo por proyectos frente a asignaturas de especialidad, coach frente a profesor… Es la educación que viene para quedarse. ¿Pero en qué consiste exactamente?
Un artesano debidamente adiestrado no necesitaba saber física para construir barcas que flotaran sobre el agua. Disponía de la competencia para ello porque se le había transmitido un saber que consistía en cómo disponer las tablas de madera y calafatear las juntas para que el agua no se filtrara al interior. Y la barca flotaba. Los pueblos orientales que se diseminaron por las islas del Pacifico sabían construir embarcaciones sin tener conocimientos teóricos de hidrodinámica.

(...)

El artículo completo, en Catalunyavaguardista, AQUÍ

dilluns, 8 de maig de 2017

Francia: ¿Hacia la VI República?A la vista de los resultados de ayer en la segunda, y definitiva, vuelta de las elecciones presidenciales francesas, se infieren las siguientes constataciones.

1.- Con un 33,94% de los votos, el FN de Le Pen es actualmente el partido mayoritario en Francia. Los votos del vencedor, Macron, con el 66% restante, provienen de prácticamente todo el espectro político de la V República –socialistas, comunistas, republicanos, gaullistas…-, con la probable excepción de la heterodoxa izquierda de Méléchon, cuyos votos de la primera vuelta se habrían distribuido desigualmente entre la abstención, Macron y Le Pen.
Un tercio de los votos no es poca cosa, todo lo contrario. Baste decir, puestos a establecer comparaciones, que con un porcentaje algo inferior gobierna el PP de Rajoy en España -33,01%-. (...)

El artículo completo, aquí

divendres, 21 d’abril de 2017

La sociedad gaseosa (entrevistando a Alberto Royo)


El pasado 29 de marzo, Alberto presentó su nuevo libro, 'La sociedad gaseosa' en Barcelona. Un trabajo que, como el anterior -'Contra la nueva educación'- es más que recomendable, imprescindible, para cualquiera que quiera entender qué se está moviendo realmente en el mundo de la educación. A continuación pongo el enlace con la entrevista que mantuvimos a propósito de su publicación, publicado en la revista digital Catalunya Vanguardista.
 
 
 

dimecres, 19 d’abril de 2017

Todos con ESO (E pluribus unum)La guerra contra el fracaso escolar acaba de experimentar un avance decisivo. Un nuevo Real Decreto establecerá que ya no será necesario aprobar la ESO para obtener el título. El fracaso escolar tiene los días contados y vamos a ser la envidia del mundo. Es la solución final que, con tanto debate teórico y académico, no nos habíamos percatado hasta ayer que estaba al alcance de la mano. Bastaba con poner manos a la obra.
Una vez más, España se ha superado a sí misma y sin duda se convertirá muy pronto en el modelo educativo a seguir para los demás pueblos del mundo mundial, y para escarnio de las naciones que nos difamaron con la leyenda negra. Que se vayan preparando porque ESO no lo va a parar ni PISA ni naide.
Y aprobado por unanimidad: Estado, CCAA, partidos políticos, nacionalismos centrípetos y centrífugos, la comunidad «educativa»… Todos de acuerdo en un consenso nunca antes visto. Cuando se trata de lo esencial, los pueblos de España responden al unísono como una sola voz. E pluribus unum, he ahí la verdadera divisa hispana (...)
 
El resto del artículo, aquí.

dijous, 6 d’abril de 2017

El enigma de Einstein paso a pasoPara empezar, no está nada claro que provenga de Einstein. Tampoco es un test de inteligencia. La leyenda urbana sugiere que Einstein se lo planteaba a los alumnos pesados para sacárselos de encima, y que un 98% de los humanos no consigue resolverlo. La verdad es que me parece un porcentaje bastante hinchado, hasta diría que muy hinchado… pero claro, en estos tiempos que corren, nunca se sabe. En cualquier caso, es interesante y divertido.


Apareció ayer en El País, pero la solución no está explicada. Para quien le interese, aquí lo resolvemos paso a paso y argumentado. Puede que según el navegador, el formato de los recuadros quede alterado, así que mejor atender a los razonamientos. En caso de que esto ocurra, y para facilitar el seguimiento, he mantenido el mismo orden de clasificación que el que ha seguido la solución del País, pero explicada. El orden seguido por mí no será, con toda seguridad, el único posible. Igualmente, puede también que haya atajos que dejen por rellenar algún espacio,  pero al final, se siga el que se siga, entiendo que la determinación de la posición del gato es decisiva.

1.- EL ENUNCIADO:

Tenemos 5 casas, cada una de un color distinto. El residente de cada una de ellas es de nacionalidad distinta a los otros cuatro, toman distintas bebidas, fuman diferentes marcas de tabaco y tienen distintos animales como mascotas. Sabemos lo siguiente:

1. El británico vive en la casa roja
2. El sueco tiene un perro como mascota
3. El danés toma té
4. El noruego vive en la primera casa
5. El alemán fuma Prince
6. La casa verde está inmediatamente a la izquierda de la blanca
7. El dueño de la casa verde bebe café
8. El propietario que fuma Pall Mall cría pájaros
9. El dueño de la casa amarilla fuma Dunhill
10. El hombre que vive en la casa del centro bebe leche
11. El vecino que fuma Blends vive al lado del que tiene un gato
12. El hombre que tiene un caballo vive al lado del que fuma Dunhill
13. El propietario que fuma Bluemaster toma cerveza
14. El vecino que fuma Blends vive al lado del que toma agua
15. El noruego vive al lado de la casa azul

La pregunta es la siguiente: ¿Quién es el dueño del pez?

Iremos paso a paso, introduciendo lo que podemos saber con certeza en la ubicación que le corresponda recuadro, del cual de momento sabemos lo siguiente (más bien poco):

CASA                        1                     2                     3                     4                     5

COLOR                                                                                                                              

NACIÓN                                                                                                                            

BEBIDA                                                                                                                             

TABACO                                                                                                                            

MASCOTA                                                                                                                                    

SOLUCIÓN PASO A PASO:

1)    Nos dice 4) que el noruego vive en la primera casa, y nos dice 15) que la casa de al lado del noruego es la azul (ha de ser la casa 2, al ser la del noruego la primera). Asimismo, 10) nos dice que la del centro, la tres, bebe leche. Empezamos rellenando el cuadro con el número 1 de primer paso, lo que sabemos con certeza.

 

CASA                        1                     2                     3                     4                     5

COLOR                                       azul (1)                                                                          

NACIÓN            noruego (1)                                                                                            

BEBIDA                                                              leche (1)                                                

TABACO                                                                                                                            

MASCOTA                                                                                                                        

 

2)    Nos dice 6) que la casa verde está a la izquierda de la blanca. Sabiendo que la 2 es la azul, la disposición verde-blanca solo puede ser 3-4 o 4-5.

-       No puede ser la disposición 3-4 porque entones la casa verde sería la del centro, y sabemos por 7) que el dueño de la verde bebe café, pero también por 10) que el del centro bebe leche, de modo que no pueden ser la misma casa. Ha de ser entonces la disposición 4-5 (verde-blanca), incorporando además que la verde toma café.

CASA                        1                     2                     3                     4                     5

COLOR                                       azul (1)                                verde (2)        blanca (2)            

NACIÓN            noruego (1)                                                                                            

BEBIDA                                                              leche (1)         café (2)                          

TABACO                                                                                                                            

MASCOTA                                                                                                                        

3)    Nos dice 1) que el británico vive en la casa roja. Solo puede ser la 3, porque en la 1 vive el noruego y el resto ya tienen color adjudicado. Por esto mismo, la casa 1 será la amarilla, al ser la única que quedaba con el color por adjudicar.

Nos dice 9) que el dueño de la casa amarilla –la 1- fuma dunhill; y nos dice 12) que el que tiene un caballo vive al lado del que fuma dunhill; solo puede ser la casa 2, pues el fumador de dunhill vive en la casa 1.

Colocamos pues en la casa 3 el rojo y al británico; en la 1, el amarillo y el tabaco dunhill; en la casa 2, al caballo.

 

CASA                        1                     2                     3                     4                     5

COLOR             amarillo (3)     azul (1)           roja (3)          verde (2)        blanca (2)

NACIÓN            noruego (1)                         británico (3)                                             

BEBIDA                                                          leche (1)          café (2)                          

TABACO           dunhill (3)                                                                                                         

MASCOTA                            caballo (3)                                                                                             

4)    Llegamos al punto más complicado, que nos obligará a optar por algún enunciado. Nos quedan ahora mismo las siguientes combinaciones por rellenar: sueco/perro, danés/té, alemán/prince, pall-mall/pájaros, bluemaster/cerveza y las dos que tratan sobre el tabaco blends, la 11) y la 14). Vayamos a por el blends. ¿Dónde puede estar el fumador de blends?

- Casa 1: no (fuma dunhill).

- Casa 2: En este supuesto, el agua estaría en la casa 1 –la 3 toma leche- y el gato aleatoriamente en la 1 o en la 3. Posible (no presenta contradicción, de momento).

- Casa 3: En este supuesto, el agua debería estar en la casa 2 –la 4 toma café- y el gato en la 4 –en la 2 está el caballo. Pero entonces el par sueco/perro solo podría estar en la casa 5, y el par danés/té se quedaría sin espacio. Si, al revés, situamos al danés/té en la casa 5 –también la única posible; en las otras cuatro, o hay nacionalidad, 1 y 3, o hay bebida, 2 y 4-, entonces para quien no queda sitio es para el par sueco/perro. Por lo tanto, el fumador de blends no puede estar en la casa 3.

- Casa 4: Si situamos al fumador de blends en la casa 4, entonces el gato estará en 3 o en 5, y el agua necesariamente en 5 –la casa 3 bebe leche-. De momento parece posible, pero entonces, el par pallmall/pájaros solo podrá estar en 3 o en 5, puesto que 1, 2 y 4 ya tienen o tabaco o mascota.

- Si pallmall/pájaros está en 3, entonces el gato va necesariamente a 5 y al par sueco/perro solo le queda el 4; el par danés/té tendría que ir entonces a 2 y el alemánprince a 5. Y no nos queda espacio para el par bluemaster/cerveza. Ergo, pallmall/pájaros no puede estar en 3.

- Si pallmall/pájaros está en 5, el gato va necesariamente a 3 y el par sueco/perro a 4, con lo cual a danés/té solo le queda 2. Entonces, ni bluemaster/cerveza ni alemán/prince tendrían espacio. Ergo pallmall/pájaros no puede estar en 5.

-En conclusión, si blends está en 4 implica que pallmall/pájaros está en 3 o en 5; en ambos casos hay contradicción, entonces blends no puede estar en la casa 4

-Casa 5: Imposible, sabemos que el 4 bebe café, el fumador de blends ha de estar al lado de alguien que beba agua –según 14- y la 5 solo tiene un lado, la 4.

Por lo tanto, el fumador de blends ha de estar necesariamente en la casa 2, la única que no presenta contradicción. Situamos pues en la casa dos el tabaco blends, y en la casa 1 el agua –la 3 bebe leche-. El gato queda aplazado.

CASA                        1                     2                     3                     4                     5

COLOR             amarillo (3)     azul (1)           roja (3)          verde (2)        blanca (2)

NACIÓN            noruego (1)                        británico (3)                       

BEBIDA               agua (4)                              leche (1)          café (2)              

TABACO            dunhill (3)      blends (4)             

 MASCOTA                              caballo (3)                       

 

 

5)    De los pares que nos quedan por colocar, tenemos que el 13), bluemaster/cerveza, solo puede estar en la casa 5. Las otras cuatro ya tienen adjudicación de tabaco o de bebida.

Igualmente, el par danés/té solo puede estar en la casa 2.

Pallmall/pájaros, cabe en 3 o en 4. Si está en 3, no parece presentar ninguna contradicción. Si, en cambio, está en 4, entonces sueco/perro solo puede estar en la casa 5, y no queda espacio para alemán/prince. Por lo tanto, pallmall/pájaros ha de estar en 3.

Si el alemán fuma prince, ha de estar en 4, no queda otro par con tabaco libre.

El sueco/perro ha de estar necesariamente en 5.

Nos queda, finalmente, el gato, que si ha de estar al lado del fumador de blends, solo puede estar en 1.

 

CASA                        1                     2                     3                     4                     5

COLOR             amarillo (3)     azul (1)           roja (3)          verde (2)        blanca (2)

NACIÓN            noruego (1)    danés (5)    británico (3)     alemán (5)        sueco (5)

BEBIDA               agua (4)         té (5)            leche (1)         café (2)        cerveza (5)

TABACO            dunhill (3)      blends (4)    pallmall (5)       prince (5)       bluemaster(5)

 MASCOTA         gato (5)         caballo (3)     pájaros (5)                              perro (5)   

 

 

6)    Solo queda una opción en el espacio de mascotas, el pez por el cual nos preguntaban.
RESPUESTA: el dueño del pez es el alemán.

dimecres, 5 d’abril de 2017

Reciedumbres históricasEl director general de TVE ha declarado recientemente, ni más ni menos que en el curso de un acto en la Casa de América de Madrid, que España no fue colonizadora en el continente americano, sino evangelizadora y civilizadora. Y en apoyo de su tesis, según la cual los aztecas eran algo así como el III Reich, cita a Inga Clendinnen, antropóloga australiana que parece haber descubierto recientemente que los indios mexicas celebraban sacrificios humanos y practicaban el canibalismo... los muy salvajes. Ignoramos si el descubrimiento se debe a alguna reciente lectura de los viejos textos de Marvin Harris, o si llegó por su propia cuenta a tales conclusiones… Pero lo cierto es que sí, que la insigne antropóloga es de la opinión que «Lamentar la desaparición del Imperio azteca es como mostrar pesar por la derrota de los nazis en la II Guerra Mundial».  Por cierto, todo un alarde de falta de sentido histórico, especialmente grave en alguien que se está metiendo en berenjenales de hace medio milenio.

Así que según José Antonio Sánchez –tal es el nombre del actual director general de TVE- los mexicanos deberían estar agradecidos por haber sido civilizados por los españoles. Es de suponer, pues, que de natural bondadoso y movidos por las mejores intenciones, los mal llamados «conquistadores» cruzaron el charco con la única intención de evangelizar a los indios y transmitirles los avances de la civilización. Fantástico.  Los aztecas, por su parte, eran una pandilla de crueles y sanguinarios salvajes obsesionados por hincarle el diente al prójimo para zampárselo como si de un steak tartar se tratara, a pelo y sin aditamientos. 

Igual de impresentables son algunas de las reacciones que han suscitado dichas declaraciones, sobre todo por parte de aquellos sectores que,  allende y aquende el Atlántico, ven en la América precolombina el paraíso perdido de la humanidad. Resulta entonces que los aztecas se nos presentan como unos apacibles bonachones, veganos y amantes de la siesta, cuya brillante cultura sucumbió ante la invasión de unos bárbaros muy atrasados, pero aliados con el trueno. Y bueno, tampoco es que sea esto. Con franqueza, ver en Cuauhtémoc a un líder que lucha por la libertad de su pueblo es, sin más, una parodia grotesca, una grosera deformación de la historia.

La verdad es que, puestos a buscar citas, nuestro ínclito director general hubiera podido recurrir a fuentes más solventes que la Sra. Clendinnen para citarlas en su apoyo. A Bertrand Russell, por ejemplo, que venía a decir algo muy parecido en sus Unpopular Essays (1950), solo que con una pequeña, pero decisiva, salvedad: se guardaba mucho de santificar a los españoles –o a los occidentales en general-. Sin embargo, ello no era óbice como para que se alegrara de que fueran los europeos los primeros en adquirir tecnología para cruzar el Atlántico. De haber sido los aztecas los que hubieran arribado a Europa, estaba convencido de que nos hubiera ido a todos mucho peor, a parte de que más de uno hubiera acabado en la cazuela.
Simplemente, porque los aztecas eran más bestias que los españoles, además de social y tecnológicamente más atrasados, y fue esto último lo que selló su destino. Pero de ahí a imaginar a Pizarro ejerciendo de Madre Teresa de Calcuta o como embajador plenipotenciario de los pitufos, hay un abismo: el que va de la figura real a la caricatura.

Presentación de 'La tarima vacía'

 
 
Allí estaremos.
 
 
 
 

dijous, 23 de març de 2017

Estragos educativos y lo que nos espera


Tenía que llegar tarde o temprano, ahora resulta que la Tierra es plana porque lo dice un jugador de la NBA. Dentro de poco, y al paso que vamos, al profesor que intente explicar que es redonda, lo lincharán. Pero, claro, el profesor es solo un mediador, noun transmisor de conocimiento...  Para ir haciendo apetito, aquí unos avances, No sabemos la que nos espera:

http://omicrono.elespanol.com/2016/01/mito-de-la-tierra-plana/
http://www.mundodeportivo.com/baloncesto/nba/20170224/42279769239/irving-la-tierra-es-plana-y-el-fenomeno-de-las-fake-news.HTML
 http://www.mundodeportivo.com/baloncesto/nba/20170320/421041569658/shaquille-oneal-tambien-cree-que-la-tierra-es-plana-por-que.html?utm_source=lavanguardia.com&utm_medium=outbrain&utm_campaign=widget_outbrain

dilluns, 20 de març de 2017

Epistóratas IV (y final)No deberíamos olvidar que democracia es un estado o disposición ética, así como, precisamente por serlo, una forma determinada de encauzar conflictos de intereses a partir de la composición de minorías y mayorías en torno a ellos. Y estos conflictos de intereses se agrupan en torno a colectivos y sectores según las distintas categorías alrededor de las cuales convergen estos grupos, cómo perciben estos intereses, su capacidad de presión, su influencia...
De la percepción que un individuo pueda tener de su posición dependerá tal vez el sentido de su voto. Si es un ignaro, corre ciertamente un mayor riesgo de equivocarse y pronunciarse contra sus intereses objetivos, y será sin duda más manipulable. ¿Pero tenemos alguna garantía de que el instruido, aunque tal vez no se equivoque y precisamente por esto, votará atendiendo a un bien universal que acaso entre en conflicto con sus intereses objetivos como miembro de una determinada élite o como ciudadano individual?
 
El artículo completo, aquí
 
 

divendres, 10 de març de 2017

Legionarios y almogávares 
El escenario cada vez se acerca más al diseñado por los «think tank» del independentismo hace cinco o seis años; los mismos que llevamos metidos en un «procés» cuyas recurrencias sugieren una especie de circular y cansino día de la marmota, pero que en realidad se inscribe de lleno en linealidad cronológica que lleva a un punto final cada vez más cercano. El momento fundacional que se abrirá con la aplicación del artículo 155 de la Constitución española y la subsiguiente intervención o liquidación de la autonomía catalana. Un momento cero sobre cuyo día después podemos solo aventurar conjeturas.
Y es precisamente por la imprevisibilidad del escenario que se abre con el día después que los estrategas del independentismo situaron este momento como meta y último estadio de su hoja de ruta: hasta allí, todo más o menos previsible y controlado; más allá, nada. El único e incierto último recurso cuya deseabilidad consiste precisamente en ser el pasaporte a la incertidumbre. Porque solo en un escenario de incertidumbre, de caos, deviene posible la independencia de Cataluña.
Entendámonos. Estamos hablando de «posible» como cognoscitivamente representable en tanto que efectivamente realizable, no como mera possibilitas escolástica. Sin la aplicación del artículo 155, la independencia es imposible. A partir del día después, ya viéremos. Puede que sea improbable -o puede que no tanto-, pero improbable siempre es mejor que imposible. Además, forzar la aplicación del 155 es relativamente fácil, basta con proponérselo obligando al error forzado del contrario. Así que, o el Estado español mira hacia el otro lado y permite su propia fragmentación, o en el momento que considere traspasada la línea roja, aplica el 155 y empieza el baile de verdad. Y será lo segundo.
Desde un primer momento, se sabía que España no iba a admitir un referéndum que, por su parte, tampoco interesa para nada al independentismo porque sabe que, de celebrarse, lo perdería. Así las cosas -y descartando por inviables tanto una separación pacífica como una insurrección popular- la hoja de ruta del «procés» apuntó hacia la única posible vía: subir la tensión hasta provocar la reacción violenta del gobierno español, que haría aparecer a los gobernantes catalanes como víctimas, y de paso, a toda Cataluña.
Se sobreentiende con ello que si el Estado interviene en Cataluña, tendrá que hacerlo por la fuerza, por más que se ampare en la legalidad vigente. Y que iba a encontrarse de entrada con una resistencia pasiva organizada por importantes sectores de la depuesta o intervenida Administración. Todo ello dificultaría enormemente su labor y contribuiría a crear una situación de caos administrativo que ningún estado moderno se puede permitir, y que coadyuvaría  a enrarecer aún más un ambiente de por sí ya muy deteriorado, amenazando con el puro y simple colapso. Inevitablemente, irían apareciendo brotes violentos con sus no menos inevitables mártires, generándose una espiral de violencia y de malestar sin solución de continuidad.
También, muy probablemente y tan pronto hubiera algunos muertos, la  tácita complicidad inicial de los gobiernos occidentales aliados de España se iría entibiando a medida que la espiral de violencia y la evidencia de la ocupación militar se fueran haciendo manifiestas, influyendo en la opinión pública de estos países a favor de la causa catalana. Es evidente que un escenario así sería muy difícilmente sostenible para España en pleno siglo XXI. Y de ahí, pues a lo que sea ¿Un referéndum garantizado por la ONU y custodiado por los cascos azules?
Parecerá un delirio, pero, aunque muy simplificado, este es, creo yo, en lo fundamental, el análisis de los estrategas del independentismo y las hipótesis que contemplan como verosímiles. Otra cosa es que el cálculo sea correcto. Me explico. Se diría que el independentismo lo ha jugado todo a una carta: la «previsible» respuesta española. Y ahí es donde precisamente puede pinchar.
Porque tampoco son tan imbéciles como para ignorar que el contexto les es totalmente desfavorable, y que esto solo cambiaría si la situación diera un vuelco radical. Ha de constarles que Europa no está para aventuras ni para viejos pliegos de agravios, por más que uno se acredite como descendiente directo del mismísimo Carlomagno. Estas cosas hoy en día no venden. Los EEUU no parece tampoco que estén por la labor, ni siquiera con el imprevisible Trump. Todo esto ya lo saben. Los infelices a los que sacan a la calle, no, pero ellos, sí.
Su error de cálculo no proviene pues de una valoración errónea del contexto, sino de su acrítica previsión de los movimientos españoles. Si estos se producen de una manera distinta a la esperada, es decir, si España no embiste como un toro con fuego en los cuernos, toda la estrategia independentista podría venirse abajo. Y esto es precisamente lo que podría estar ocurriendo. De ahí su necesidad de elevar cada vez más el tono, hasta los límites de lo inoportuno incluso para muchos de sus adeptos; y de ahí también que el referéndum en el que nadie cree vaya a ser la piedra de toque donde se jugará todo, porque será el todo o nada. Y saben que será su última y única oportunidad. Está ciertamente por ver, porque lo acontecimientos pueden precipitarse y siempre pueden aparecer salvapatrias de última hora, pero por ahora, el gran error del independentismo es no haber sabido prever la reacción española; que está siendo, a pesar de todo, más sutil y astuta de lo que se esperaban. Dice un tratado chino de hace más de dos mil años -el Sunt-zú-, que el general vencedor es aquél que acaba conociendo tanto a su enemigo que puede prevenir hasta sus más mínimos movimientos. Me temo que no hay ningún Sunt-Zú entre los think tank del independentismo. España puede estar tranquila en este sentido.
El error de cálculo se debe dos carencias inherentes al nacionalismo catalán. La primera remite a las dificultades de su propio discurso para entender el concepto moderno de Estado, hasta el punto de serle en ocasiones completamente ajeno. Una carencia grave, ya se trate de crear uno propio o de comprender su lógica. Con demasiada frecuencia no queda claro en el nacionalismo catalán si lo que molesta es el Estado español o la propia noción de Estado.
La segunda carencia vendría dada por el fijismo de su mirada hacia España, a la que sigue viendo exactamente igual que hace 50 o 100 años, como una foto en blanco y negro o una imagen del NoDo; sin poder entender que aquellas Españas y la de hoy, se podrán parecer más o menos, pero no son la misma cosa. Y esto puede ser muy eficaz utilizado como bazofia propagandística, pero como criterio de análisis, es incurrir en un error que solo puede entenderse desde una abnegada y grosera voluntad de ignorancia, o desde el autismo político más onfalocráticamente imaginable. En ambos casos, de funestas consecuencias para la causa que se dice defender.
Porque sí, parece que, efectivamente, el gobierno español está dispuesto a aplicar el 155. Y con el aval de sus socios europeos e internacionales. Pero quizás precisamente por esto no lo vaya a hacer de la manera que el independentismo esperaba. Es difícil, ciertamente, hablar de España y de inteligencia política sin incurrir en un oxímoron, pero las cosas cambian. España es hoy un país miembro de pleno derecho de la Unión Europea y su cuarta potencia económica. No es un jardín de sapiencia, claro que no, ni un vivero de finezza; y la cosecha de energúmenos sigue siendo alarmantemente abundante. Pero los energúmenos ya no mandan o mandan poco; los mantienen precisamente para hacer de espantajos. Y en definitiva, tampoco el energumenismo o la ausencia de finezza son patrimonio de las tierras allende el Ebro; aquende no escasean precisamente los energúmenos, y la finezza... en fin.
España lleva suficiente tiempo en Europa como para que algo de sutileza se le haya contagiado. Y si no fuera así, ya se lo dirán. Porque hoy en día, esto de la soberanía es un camelo –los independentistas deberían tomar nota de ello, en lugar de mirar al siglo XVII-. De modo que si España aplica el 155, será previamente asesorada por sus socios, con su beneplácito y plena conformidad, en la forma y en el fondo. Y hasta con las complicidades interiores necesarias en Cataluña para evitar el caos; Europa no quiere correr riesgos. En definitiva, que ni legionarios ni almogávares. Y los legionarios que queden, a Afganistán. En Europa se lo han dicho a ambos, solo que unos parece que no lo han entendido y siguen en sus trece.
Así que, concluyendo, a lo mejor resulta que al final, el día después quizás no sea un nuevo Ulster o un nuevo Kosovo, sino acaso una mucho más  prosaica y mundana, pero higiénica Tangentópolis.cat.
Quién sabe. Yo apuesto por esto.