dijous, 4 d’octubre de 2012

HEIDEGGER VS (KANT & HILBERT)?


El Jorge apunta en el seu blog que Heidegger triomfa sobre Kant a les Facultats de Filosofia. Fa temps que no hi mantinc contacte –amb la Universitat-, però no em costa gaire considerar, si més no, versemblant el que ens descriu. La lectura del discurs de Heidegger sobre la universitat alemanya, del qual en transcriu una part, és certament revelador. L’havia llegit fa molt de temps i el tenia gairebé oblidat. El que m’ha semblat més colpidor és la idea que m’ha vingut immediatament tan bon punt llegia els paràgrafs on Heidegger diu:
“La voluntat de l’essència de la Universitat alemanya és la voluntat de ciència en el sentit d’acceptar la missió espiritual històrica del poble alemany, poble que es reconeix en el seu Estat. Ciència i destí alemany tenen que arribar, amb la voluntat ferma de la seva essència, al poder. I ho aconseguiran si, i només si, nosaltres, professors i alumnes, exposem, d’una banda, la ciència a la seva necessitat més pròpia i, de l’altra, ens mantenim ferms en el destí alemany en tot el seu constrenyiment.
En aquells mateixos temps, el ministre alemany d’educació va visitar la Universitat de Göttingen i li va preguntar a Hilbert com anaven les matemàtiques, ara que ja s’havia purgat la Facultat de professors jueus. Hilbert li va replicar:
Matemàtiques?Ja no hi queda res d’això aquí!
Potser el problema sigui que aquí, de filosofia, no solament no en quedi, sinó que, des de sempre, ja n'hi havia hagut més aviat poca. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada